درباره کارت تخفیف خرید

درباره کارت تخفیف خرید چیست؟

کارت تخفیف خرید یک محصول خدماتی می باشد که در قالب یک کارت  و بن های مبلغ دار ارائه می شود

دارندگان کارت تخفیف خرید این امکان را به دارندگانش می دهد که در مراکزی که در حالت عادی امکان دریافت تخفیف و پرداخت وجه کمتر در آنها وجود ندارد

این خدمات شامل:

می باشد که در کدام از دسته بندی های  بالا دارای زیر مجوعه های خاص خوش می باشد